De Kerkhovense Molen is een maalvaardige korenmolen, waar onze molenaars op meerdere dagen per week diverse soorten graan malen tot volkorenmeel dat aan bakkers in de regio geleverd wordt en in onze molenwinkel te koop is. 

het team molenaars

Onze gediplomeerde molenaars zorgen ervoor dat de molen in bedrijf blijft. Onze molen is ook aangesloten bij het Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde (AKG). Deze vereniging draagt zorg voor vakmanschap en kwaliteit.

Molenaars malen niet alleen. Ze zorgen er ook voor dat de molen maalvaardig blijft. Zo moeten er regelmatig werkzaamheden worden verricht aan het zogenaamde “gaande werk” van de molen. Zoals het smeren van kammen en staven met bijenwas, het controleren van staven en vang zodat er veilig gewerkt kan worden. Ook wordt er regelmatig aandacht besteed aan de R & I inventarisatie.

Maar ook aan het “staande werk” wordt aandacht geschonken als er geverfd of geteerd moet worden. Door al deze werkzaamheden heeft de molenaar een goed zicht op de staat van de molen en kan samen met de molenmaker en de RCE een meerjarenplan maken voor het onderhoud van de molen.

Een groter project was het realiseren van een derde koppel molenstenen. Aangedreven door een elektromotor zodat er ook bij te weinig wind  gemalen kan worden. 

Tenslotte is er een schoningsmachine in gebruik genomen. Het schonen is een voorbewerking voor het malen van het graan. Op deze manier kan er in de toekomst steeds beter tegemoetgekomen worden aan de vraag naar bijzondere graansoorten, en naar granen die in de eigen regio geteeld zijn. Bij al die ontwikkelingen blijft de kwaliteit van al onze meelproducten, qua bakkwaliteit en voedselveiligheid, voorop staan. De periodieke keuringen door het AKG bieden daar een garantie voor en natuurlijk het bijhouden van de hygiëneregels volgens de   hygiënecode opgesteld door Productschap Akkerbouw, Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde en Het Gilde van Molenaars.     

schoningsmachine

Onze molen leidt met veel enthousiasme nieuwe molenaars op. De opleiding is best pittig, maar dan ben je ook een ouderwetse vakman. Onze molenaars vertellen er graag over. Vrijwillig molenaar kun je worden via het Gilde van Vrijwillige Molenaars (GVM).

Lees meer over de molen als monument, of over rondleidingen en lunches.