Stichting De Kerkhovense Molen is opgericht op 7 juli 1992 en is ook eigenaar van de molen. Het doel van de Stichting is het instandhouden van De Kerkhovense Molen als werkend monument.
Om deze doelstelling inhoud te geven wordt er gewerkt met een aantal speerpunten:

Gebouw

Na grote renovaties blijven we zorg houden voor het onderhoud van dit prachtige monument.

Molenaars

Naast het feit dat we werken met gediplomeerde molenaars, worden er door ons ook steeds molenaars opgeleid, die we vervolgens aan ons proberen te binden zodat opvolging gegarandeerd blijft.

Molenbiotoop

Met gemeente en met buurtbewoners blijven we voortdurend in gesprek om ervoor te zor- gen dat de omgeving van de molen zo blijft ingericht, dat er voldoende wind door de molen kan worden gevangen en dat de molen daardoor ook mooi in het zicht blijft.

Inkomstendelving

Winkel, horeca en rondleidingen zorgen voor de nodige inkomsten. De producten die we verkopen zijn allen aan de molen gerelateerd. De groenten en de kruiden komen uit een eigen moestuin naast de molen. 

Vrijwilligers

We werken, waar mogelijk, met vrijwilligers en er wordt ruimte gecre√ęerd voor dagbesteding van mensen met een beperking.

ANBI

De Kerkhovense Molen is een culturele ANBI.