Openingstijden

Maandag t/m Zaterdag 10.00 - 17.00 uur
Zaterdag vanaf 14.00 molenaars aanwezig
Zon- en feestdagen gesloten

Ontwikkelingen

Een aantal ontwikkelingen waren voor ons medio 2008 aanleiding om ons te bezinnen op de vraag, welke aanpassingen nodig zijn om ook in de toekomst de molen te blijven laten draaien:  Onze samenwerkingspartner Amarant was voor haar Oisterwijkse steunpunt uit  haar jasje gegroeid in onze molen. Molenbestuur en Amarant kwamen tot de conclusie dat de verantwoordelijkheid voor de activiteiten in winkel, tuin en terras over moet gaan naar het molenbestuur,  waarbij Amarant voor ondersteuning wilde blijven zorgen. De benedenruimte voldeed niet meer aan de eisen voor een goede opvang van het  publiek. Ook voor het promoten  van de molen was samenwerking met meer partijen nodig.

Op basis van deze conclusies besloten molenbestuur en Amarant om samen een toekomstplan uit te werken. Al snel hadden we de mogelijkheden gezien om het nationale landschap Het Groene Woud als drager voor de verdere verbreding te gebruiken. Dat leverde immers betrokkenheid bij natuurontwikkeling, streekeconomie en toerisme op. Op die punten heeft de molen iets toe te voegen. Ons beeld was, dat de molen kon gaan fungeren als een belangrijke blikvanger en informatiepunt voor Het Groene Woud.

Amarant heeft eind juni 2009 een tweede steunpunt geopend in de Gasthuisstraat. Daar werken een aantal cliënten, die o.a. ook met ons molenmeel producten maken, die we in de molen verkopen. Ook in de molen bleven cliënten van Amarant werken. Ze  zorgen samen met onze vrijwilligers voor de ontvangst van onze bezoekers. Die bezoekers zijn welkom in onze winkel, terras en tuin, waar we in 2010 en 2011 een verdere kwaliteitsverbetering doorgevoerd hebben, zowel voor het assortiment als voor de inrichting

Ons project “Behoud door Ontwikkeling” voorziet in een substantiële kwaliteitsverbetering van ons molenterrein. De inrichting van de benedenetage is  ingrijpend vernieuwd en het assortiment is uitgebreid. Dit samen met architect Drijvers, die ook de eerdere restauratie van de molen aan het eind van vorige eeuw begeleid heeft. Ook heeft hij de tekeningen gemaakt voor de gewenste verbouwing. De monumentencommissie heeft destijds aangegeven, op welke wijze dat zou moeten gebeuren. Er is een uitgebreide verbouwing gerealiseerd in de keuken meer ruimte te krijgen om producten te verwerken. Toiletruimte is geheel vernieuwd.  Het molenterrein is beduidend uitgebreid en heringericht, waarbij de groentetuin een meer educatieve functie heeft gekregen.

We hadden ons plan bij de provincie gepresenteerd met het verzoek om een subsidie. Een eerste subsidieverzoek in het kader van de toegangspoorten voor het Groene Woud is eind 2009 helaas afgewezen, hoewel ook wij de keuze voor een andere locatie in Oisterwijk kunnen billijken. Maar dat neemt niet weg, dat we de molen een markante plek vinden als blikvanger voor het Groene Woud. We hebben daar bij de provincie (en Brussel) een gewillig oor voor getroffen, dat zich medio mei 2010 vertaald heeft  (na 2 pogingen) in een concrete POP 2 subsidietoekenning, die het ons mogelijk heeft gemaakt ons plan uit te voeren.

We zijn ook erg blij met een ontvangen subsidie via de gemeente in het kader van de Groene Mal voor de groen verbetering van het buitenterrein.

Stichting De Kerkhovense Molen

 

 

 

 

 

[camera slideshow=”ontwikkelingen”]