Openingstijden

Maandag t/m Zaterdag 10.00 - 17.00 uur
Zaterdag vanaf 14.00 molenaars aanwezig
Zon- en feestdagen gesloten

19 december Afscheid van de mensen van Amarant

Op woensdag 19 december was het al vroeg druk in de molen. Zo’n veertig vrijwilligers van de molenstichting en de mensen van Amarant (leiding en medewerkers) waren bij elkaar gekomen om afscheid te nemen; afscheid van elkaar.

Afgelopen zomer hadden de twee organisaties in onderling overleg besloten om de samenwerking, die al bestond sinds 2000, niet voort te zetten. Dit omdat de zorgtaken van Amarant en de eisen die het steeds toenemende werk in de molen stelt, stilaan uit elkaar waren gegroeid. Dat neemt echter niet weg dat er op de werkvloer al die tijd op een goede manier is samengewerkt, en vriendelijk en respectvol met elkaar is omgegaan.
Er zijn in de loop der jaren tussen de molenvrijwilligers en de Amarant-medewerkers dan ook banden ontstaan, banden die soms heel persoonlijk waren.
Dat was te merken tijdens de bijeenkomst, waar over en weer cadeautjes werden uitgereikt (daar was het ook de tijd voor!), en waar diverse mensen een woordje spraken. Ook enkele Amarant-medewerkers hadden een speech voorbereid, en iedereen was onder de indruk van wat zij te zeggen hadden. Uit al die woorden, en bij de emoties die er soms ook waren, bleken toch vooral de warme gevoelens en de leuke herinneringen te overheersen.
Iedereen betreurt het dat het zo heeft moeten lopen, maar er is voor beide partijen een mooi nieuw perspectief: de Amarant-medewerkers hebben bijna allemaal een nieuwe plek voor dagbesteding gevonden, en de molen gaat vanaf 2019 met een andere stichting die zorg biedt aan mensen met een beperking in zee. En velen maakten onderling de afspraak dat ze elkaar niet uit het oog willen verliezen, maar dat ze elkaar, bij de Oisterwijkse molen of ergens anders, in de toekomst weer zullen ontmoeten.