2017-11-21 familie J. van den Bijgaart schenkt schilderij aan de Molen.

Bijgaand schilderij is door de erven van de familie J. van den Bijgaart aan de Molen geschonken.

Dhr. J. van den Bijgaart is recent overleden, en heeft lange tijd gewoond in de onmiddellijke nabijheid van de molen, in de boerderij aan de Langvennen-Oost 68 (daarvoor Udenhoutseweg 86).

De familie heeft ons het schilderij aangeboden en we zijn daar erg blij mee.

Het is voor de geschiedenis van de molen een interessant schilderij, omdat er maar weinig oude afbeeldingen in kleur bekend zijn. De schilder is Bernard Moonen en hij heeft het in 1946 geschilderd.

Wij zijn nog op zoek naar meer informatie over de schilder.

Wij bedanken de familie van den Bijgaart hartelijk voor deze mooie geste.